Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια ενενήντα τριών (93) φωτογραφείων 15χ20 cm της Φιλαρμονικής του Δήμου Δράμας για τα εβδομήντα (70) χρόνια λειτουργίας.

Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018
image_print