Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ – 001 ΕΡΤ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print