Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ – 001 ΕΡΤ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print