Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια ενός περιστρεφόμενου σταντ γραφείου με πέντε επίπεδα, διαστάσεων 0,80χ1,92 μ. με εκατόν είκοσι (120) κλασέρ 8/32-8/34 περιλαμβανόμενα

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016
image_print