Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
image_print