Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων (σύστημα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις) της πράξης ” “Ορθολογική Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων Απορριμμάτων”

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
image_print