Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών .ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.Πολυετής υποχρέωση ποσού 285.543,14€ στο έτος 2024.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
image_print