Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
image_print