Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018
image_print