Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης.Πολυετής δαπάνη ποσού 22.820,96€ στο έτος 2023.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2023
image_print