Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας, συνολικής δαπάνης 11.160,00 € με το Φ.Π.Α. (9.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό.

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021
image_print