Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων για τη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
image_print