Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022
image_print