Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020
image_print