Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019
image_print