Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ(2) ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021
image_print