Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα στο γήπεδο Μαυροβάτου, συνολικής δαπάνης 992,00 € με το Φ.Π.Α. (800,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
image_print