Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022
image_print