Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους – τετρακόπτερου (drone) CPV: 35613000-4

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019
image_print