Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μηχανημάτων ήχου, συνολικής δαπάνης 1.345,40€ με το Φ.Π.Α. (1.085,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021
image_print