Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ Α.Π.Κ. “Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ” – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ – Α.Π.Κ. “Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ”

Πέμπτη, 4 Μάρτιος 2021
image_print