Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022
image_print