Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΛΟΝΙ

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020
image_print