Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print