Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών», συνολικής δαπάνης 349,68€ με το Φ.Π.Α. (282,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό.

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print