Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια τυπογραφικών ειδών της εκδήλωσης «Καλοκαίρι 2021», συνολικής δαπάνης 2.684,60€ με το Φ.Π.Α. (2.165,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021
image_print