Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VOLTON 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019
image_print