Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WATT + VOLT 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΜΑΪΟ 2021

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021
image_print