Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) ή δέκα (10) μηνών, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013
image_print