Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2022 ΑΠΟ ΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑΜΑΣ STAR ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print