Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Δράμας και Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2019

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018
image_print