Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2021

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021
image_print