Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ψήφισμα του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας, για την εφαρμογή του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας στο Δ. Δράμας, τις Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπά του

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011
image_print