Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την σύνταξη σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011
image_print