1

Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για την σύνταξη σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δράμας