Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2023

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023
image_print