Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2019.

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019
image_print