Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015
image_print