Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 (ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ)

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011
image_print