1

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 (ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ)