Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Ανακατασκευή ισογείου παλαιού Δημαρχείου»

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
image_print