Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΤΚ Κ.ΑΓΡΟΥ – ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
image_print