Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
image_print