Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ-ΣΚΑΛΩΤΗΣ»

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020
image_print