Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τριμελούς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «υπηρεσίες διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO-εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων»

Πέμπτη, 12 Ιούλιος 2018
image_print