Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συγκρότηση τριμελoύς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023, της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print