Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011
image_print