Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΕΤΟΥΣ 2019

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος 2019
image_print