Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συμμετοχή του Δήμου Δράμας στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος δια βίου μάθησης στη Δράση Grundtvig με τίτλο «Women’s wood green building»

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print