Οικονομική Επιτροπή

Συμμόρφωση με απόφαση της ΑΕΠΠ και ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας.

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020
image_print